de Partner SUPERJAM, are you ready?

De Partner Superjam gaat door, 26 Juni aanstaande!

Weliswaar  aangepast aan de voorwaarden, gesteld door de veiligheidsregio, maar we kunnen weer muziek maken!

Ons podium, en de zaal, zijn groot genoeg om de vereiste afstand van elkaar te houden!

Omdat, zoals het er in juni voorstaat, we met maximaal 30 mensen samen mogen zijn, denken wij het zo in te vullen dat we 30 muzikanten uit kunnen nodigen om weer lekker met elkaar los te gaan op ons instrument. We zullen dit op volgorde van  aanmelding doen. Echter om te voorkomen dat we met  bijv. “alleen maar” 25 gitaristen zijn, zullen we hier een selectie moeten maken voor voldoende variatie van instrumenten, we hopen op jullie begrip hiervoor!  Zoals het er nu naar uitziet zal dit voor de volgende jamsessie, op 17 Juli, niet meer nodig zijn

Graag aanmelden en wel voor 26 juni a.s. op het e-mail adres: superjam@departnernieuwegein.nl.

Nb!: Mocht je gezondheidsklachten hebben die mogelijk corona-gerelateerd zijn, dan verzoeken we je om niet te komen. Bij de entree zullen we je die gezondheidsvraag moeten stellen!

Met muzikale groet,

Hans en Nico.